Truy cập nội dung luôn
Sitemap  Login   
INVESTMENT PROMOTION WEBSITE OF THAI NGUYEN PROVINCE


INDICATORS OF THAI NGUYEN
SOME ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT INDICATORS OF THAI NGUYEN PROVINCE IN 2020
 • GRDP BY PRICE COMPARISON 2010
 • GET OVER 81.880 BILLION VND
 • GRDP GROWTH RATE
 • GET 4.24%
 • GRDP PER CAPITA
 • GET 88.7 MILLION VND
 • COLLECTION OF PUBLIC ADMINISTRATIVE BUDGET
 • GET OVER 15.600 BILLION VND
 • AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHERIES
 • GET: 11.4%
 • INDUSTRY AND CONSTRUCTION
 • GET: 58%
 • SERVICE
 • GET: 26,5%
 • TAX
 • GET: 4%
 • TOTAL SOCIAL DEVELOPMENT INVESTMENT
 • 41.303 BILLION VND
 • CONSUMER PRICE INDEX (CPI)
 • 104,05%
 • INDUSTRIAL PRODUCTION INDEX
 • 101,45%
 • TOTAL BUSINESS
 • OVER 7,000 BUSINESSES
 • NUMBER OF FDI PROJECTS CURRENTLY
 • 165 PROJECTS WITH TOTAL CAPITAL OF 8.627 BILLION USD
 • TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG GRDP
 • ĐẠT 9%
 • GRDP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI
 • ĐẠT 83,5 TRIỆU ĐỒNG
 • GT SX CÔNG NGHIỆP
 • ĐẠT 743.800 TỶ ĐỒNG
 • GT SX NÔNG, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN
 • ĐẠT 13,54 NGHÌN TỶ ĐỒNG
 • GT XUẤT KHẨU
 • ĐẠT 27,63 TỶ USD
 • THU NGÂN SÁCH
 • ĐẠT 15.632 TỶ ĐỒNG
 • SL LƯƠNG THỰC CÓ HẠT
 • ĐẠT 463,2 NGHÌN TẤN
 • SỐ DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN
 • 6.838 DN
 • SỐ TRƯỜNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA
 • ĐẠT 560/680 TRƯỜNG
 • TỶ LỆ LAO ĐỘNG QUA ĐÀO TẠO
 • ĐẠT 68,6%
 • TẠO VIỆC LÀM MỚI
 • CHO 21,5 NGHÌN LAO ĐỘNG
PEOPLE'S COMMITTEE OF THAI NGUYEN PROVINCE
THAI NGUYEN DEPARTMENT OF PLANNING AND INVESTMENT
No. 18, Nha Trang Street, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Email: sokhdt@thainguyen.gov.vn / thainguyeninvest@gmail.com - Phone: 02803.855.688 - Fax: 02803.851.363
Specify the source "www.thainguyeninvest.vn" or "www.thainguyendautu.vn" when re-issuing information from this website